Sunday, 10 March 2013

TRADISI KOLEJ 10

Kolej 10 mempunyai tradisi yang sentiasa ada di hati penduduk Kolej 10 dan perlu di ingati walau ke mana sahaja aktiviti di bawah naungan Kolej 10 iaitu Hakka Kolej 10. Hakka ini turut tidak di lupakan ketika aktiviti Kembara Kebajikan Putra 2013 di laksanakan walaupun ketika itu kami berada di Sarawak kami tetap melakukan Hakka ini di hadapan penduduk Kampung Penan Muslim dan juga di hadapan pelajar Sek. Keb. Sungai Tisang yang menunjukkan bagaimana kami semua bersatu di bawah satu bumbung yang di beri nama Kolej 10. Traadisi ini akan di bawa ke mana sahaja kami pergi tidak kira ketika berada di UPM dan juga di luar UPM dan tradisi ini akan di turunkan dari satu generasi ke satu generasi yang bergelar siswazah dari Kolej 10.


No comments:

Post a Comment